Browsing Category

Вработување

Centar.mk – Онлајн центар за огласи за вработување

Повик до сите невработени лица во Македонија

Врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, за мерката 2. 1 Субвенционирање на плати, финансирана од Буџетот на…

Вработете се државно во министерство за земјоделство: Следува одлична плата

  Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на…

Вработете се во министерство за здравство – плата речиси 37.000 денари

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни…

Државата бара 9 административци за во Државен архив – плата 37.000 денари, еве како да се…

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни…

Вработете се државно, се бараат административци – плата 38.000 денари

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни…

Вработете се во Влада – ова е најновиот оглас за вработување на 8 лица

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот секгор(" СлужбенвесникнаРМ" бр. 27/2014, 199/2014 и 27/2016), член 22, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27…

Централен регистар вработува – висока плата од која ќе ви се “заврти” во главата

Врзоснова начлен 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весникна Р. Македонија" број 1 67/201 5пречистен текст, 27/2016 и 120/2018) и член 5, 6 и 7 од Колективниот договор на Централниот регистар на РМ број 01866/1 од 01. 06. 2018…

М-НАВ ги повикува младите – Станете контролор на летање

Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје ќе школува 7 кандидати за стекнување на дозвола за контролор на летање, 5 за Скопје и 2 за Охрид. ОПШТИ И…

Отворени 125 работни места во АРМ – еве како да се пријавите

Врз основа на член 3 1 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на РепубликаМакедонија" бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), член 1 од Правилникот за начинот на…