Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Германија бара 1,24 милиони работници

Во Германија во третиот квартал од оваа година со 1,24 милиони работни места е забележан рекорден недостиг на работна сила, според Институтот за истражување на пазарот на трудот (ИАБ).

„Во споредба со истиот период од претходната година, бројот на слободни работни места е зголемен за 140 000″, се вели во соопштението на ИАБ, кој работи во соработка со Федералната агенција за вработување на Нирнберг.

„Најголем пораст во побарувачката е забележан во областа на преработувачката индустрија, но побарувачката во секторот на услуги со повеќе од 600 000 работни места сè уште е најголема”, вели Александар Кубис од ИАБ.

Во градежништвото се отворени 108 000 работни места, а 87 000 во логистичкиот сектор (транспорт и складиште).

Најголемиот број слободни работни места се однесува на средно и вишо образование (60,8%), по што следуваат оние без квалификации (22%) и, конечно, луѓето со високо образование (17%).

Германскиот пазар на труд веќе со години има недостиг од работна сила со зголемувањето на бројот на пензионерите, што се обидуваат да го компензираат со увоз на работна сила.

Во тренд…