Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Импресум / Impressum

Издавач:

СКАЈ ПРЕСС дооел Ресен

 

Уредник (Управител):
Јован Соколовски

 

Контакт за редакција

e. contact@centar.mk

т. 047 511 976

Во тренд…