Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Импресум

Издавач:

СКАЈ ПРЕСС дооел Ресен

 

Уредник (Управител):
Јован Соколевски

 

Контакт за редакција

e. contact@centar.mk

т. 02 505 5005

 

ПРЕГЛЕД НА ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК 
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
НазивДруштво за услуги, трговија и производство СКАЈ ПРЕСС увоз-извоз ДООЕЛ Ресен
Правна формаД.О.О.Е.Л. ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ЕДНО ЛИЦЕ
ДејностИнтернет портали
ЕДБ4024015505169
Матичен број7080808
Жиро сметка000270070808080160
Депонент банкаХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ
АдресаЛЕНИНОВА 44
МестоРЕСЕН

извор Управа за Јавни Приходи