Доаѓаат новите патарини: Вака ќе се наплаќа патарина, познато е колку ќе чини

До крајот на месецов се очекува да заврши инсталирањето на електронскиот систем за наплата на патарините, најави денеска директорот на Јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов.

Со тоа ќе се обезбеди современ и ефикасен начин на наплата на патарините и побрз проток на возилата.

Наплатата ќе се врши со картички во пост пејд и при пејд варијанта.

 

За висината на посебниот надоместок за употреба на делниците од автопатот на возила со домашна и странска регистрација:

I Категорија
Моторни возила со две осовини и висина кај предната осовина до 1,3 метри (патнички, џип и комби возила):

Куманово -> Миладиновци или обратно – 60 денари / 1.5 EUR
Скопје -> Петровец – 40 денари / 1 EUR
Петровец -> Велес – 80 денари / 1.5 EUR
Велес -> Градско – 60 денари / 1.5 EUR
Скопје -> Миладиновци – 40 денари / 1 EUR
Тетово -> Гостивар – 30 денари / 0.5 EUR
Гостивар -> Тетово – 30 денари / 0.5 EUR
Скопје -> Тетово (Гл) – 40 денари / 1 EUR
Тетово -> Скопје (Же) – 40 денари / 1 EUR
II Катего​рија
Моторни возила со повеќе од две осовини и висина кај предната осовина до 1,3 метри (патнички возила со приколка, џипови со приколка , комби и комби со приколка):

Куманово -> Миладиновци или обратно – 80 денари / 2 EUR
Скопје -> Петровец – 50 денари / 1 EUR
Петровец -> Велес – 120 денари / 2.5 EUR
Велес -> Градско – 100 денари / 2 EUR
Скопје -> Миладиновци – 60 денари / 1 EUR
Тетово -> Гостивар – 40 денари / 1 EUR
Гостивар -> Тетово – 40 денари / 1 EUR
Скопје -> Тетово (Гл) – 60 денари / 1.5 EUR
Тетово -> Скопје (Же) – 60 денари / 1.5 EUR
III Катег​орија
Моторни возила со две и три осовини и висина кај предната осовина од 1,3 метри или поголема (товарни возила и автобуси):

Куманово -> Миладиновци или обратно – 150 денари / 3.5 EUR
Скопје -> Петровец – 100 денари / 2 EUR
Петровец -> Велес – 220 денари / 4.5 EUR
Велес -> Градско – 180 денари / 3.5 EUR
Скопје -> Миладиновци – 100 денари / 2 EUR
Тетово -> Гостивар – 80 денари / 1.5 EUR
Гостивар -> Тетово – 80 денари / 1.5 EUR
Скопје -> Тетово (Гл ) – 110 денари / 2 EUR
Тетово -> Скопје (Же) – 110 денари / 2 EUR
IV Катего​рија
Моторни возила со повеќе од три осовини и висина кај предната осовина поголема од 1,3 метри (товарни возила со приколка – шлепери и автобуси со приколка):

Куманово -> Миладиновци или обратно -220 денари / 5 EUR
Скопје -> Петровец – 150 денари / 3 EUR
Петровец -> Велес – 330 денари / 6.5 EUR
Велес -> Градско -260 денари / 5 EUR
Скопје -> Миладиновци -150 денари / 3 EUR
Тетово -> Гостивар – 110 денари / 2 EUR
Гостивар -> Тетово – 110 денари / 2 EUR
Скопје -> Тетово (Гл) – 160 денари / 3.5 EUR
Тетово -> Скопје (Же) – 160 денари / 3.5 EUR