Инвеститор сам си ја отстранува дивоградбата во Центар

0 Shares

Општина Центар информира дека инвеститор на улицата Мајаковски самиот си ја отстранува дивоградбата кога тоа му било наложено од градежен испектор.

„Општина Центар нема да ги толерира дивоградбите и самоволното градење на својата територија.
На улицата Мајаковски инвеститорот незаконски и непочитувајќи го одобрението за градење при градбата на објектот за станбено домување изградил на мезанин арматурно-бетонска плоча со димензии 8,23 х 5,50 и втор потпокрив со димензии 17 метри на 9,75 метри. Од страна на овластениот градежен инспектор на инвеститорот со решение му е наредено во определен рок да ги отстрани недостатоците и да ја усогласи градбата. За да не дојде до присилно отстранување и уривање на дивоградбата, инвеститорот ја прекина изградбата и сам пристапи кон отстранување на дивоградбата“, соопшти Општина Центар.

Додаваат дека Општината и овластените градежни инспектори ќе интервенираат при секое отстапување од правосилните одобренија за градење.

Во тренд…


0 Shares