Секогаш во средиштето на збиднувањата...

ЦСР Велес: Семејството Јованови се во системот за социјална заштита

Соопштение на Јавна установа меѓуопштински центар за социјална работа Велес:

Во врска со семејстовто Ангелина и Јордан Јованови од Велес ја информираме јавноста дека Јованови се во системот на социјална заштита и примаат помош од 11.600 денари. Дополнително во соработка со Општина Велес работиме на обезбедување на помош за подобрување на условите на живот. Центарот за социјални работи Велес е во постојана комуиникација со корисниците на социјалните права и се грижи за нив со цел да им обезбеди подобри и попристојни услови за живот. Во меѓувреме Јованови се снабдени и со огрев и се упатени на остварување на другите права од социјална заштита.