Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Почнува субвенционирањето на придонесите за зголемени плати од 600 до 6.000 денари

Неодамна стапи во сила Законот за субвенционирање придонеси за раст на платите, со кој е предвидено дека државата ќе ги плати придонесите за зголемување на платите од 600 до 6.000 денари.

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, ги повика компаниите да ја искористат оваа мерка за која рече дека директно ги поттикнува и поддржува работодавците да ги зголемат платите на работниците.

„Зголемувањето на платите директно ќе влијае на подобрување на економскиот стандард на вработените и поттикнување на економскиот раст и развој. Ваквото законско решение е на барање и е подготвено во соработка со бизнис-секторот, пред сè, со работодавците од трудоинтензивните дејности и тоа предвидува субвенционирање на придонесите од страна на државата за плати зголемени од 600 до 6.000 денари“, рече министерката Царовска.

За оваа намена во Буџетот за 2020 година се обезбедени 2,4 милијарди денари и овие средства ќе се уплаќаат како придонеси во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и во Агенцијата за вработување.

Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, истакна дека законските одредби и софтверското решение овозможуваат користење на субвенционирањето со самото поднесување МПИН-пресметката до Управата за јавни приходи.

„Барањето за субвенционирање придонеси работодавците го поднесуваат преку месечната пресметка за интегрирана наплата (образец МПИН), со внесување ознака за лицето за кое побаруваат субвенционирање на придонесите по основ на зголемување плата. Со внесување на шифрата Управата за јавни приходи за конкретното лице (осигуреник) и за работодавецот ја проверува исполнетоста на законските услови и во декларацијата за прием дава известување до работодавецот“, рече Лукаревска.

Законот за субвенционирање придонеси за раст на платите ќе се спроведува во следните три години и субвенциите може да се користат независно од висината на платата.

Маркетинг