21.8 C
Скопје
24. јули 2024
Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
МАКЕДОНИЈА

Илче Блажевски нов претседател на Ротаракт клуб Битола

Заврши уште една успешна ротаријанска година. Имавме многу нови проекти, неколку веќе редовни проекти, донации, дружби и состаноци со нашите членови но и членовите од светот.

Од денес, претседателството за новата ротаријанска година е во рацете на Илче Блажевски. Од името на минатата претседателка Криста Павлоска и целиот клуб, му посакуваме успешна ротаријанска година.

Се гледаме наредната година со нови сили и цели! Ротаракт клуб Битола

Ротаракт е меѓународна организациіа на млади професионалци и лидери на возраст од 18 до 30 години кои се обврзале да служат и помагаат во нивната заедница, но и надвор од неа. Основана во 1968 година од страна на Ротари Интернационал, Ротаракт е глобална мрежа на млади луѓе кои го менуваат светот со клубови во повеке од 160 земи во светот.
Причината заради коа постои Ротаракт е да обезбеди можности за младите луѓе да се здобиат со знаенье и вештини кои ке им помогнат во нивната професионална кариера, а притоа и подобро да
ги разберат физичките, но и социіалните потреби на нивната заедница. Исто така членовите на Ротаракт клубот ке се залагаат за подобри мегучовечки односи на сите луге насекаде низ светот преку призателство и со взаемно помаганье и почитување.
Ротаракт Клуб Битола, основан 2001 година е дел од Ротаракт Интернешнл, под менторство на Ротари Битола, ко обединува млади професионалци и студенти помеѓу 18 и 30 години. Клубот има за цел да промовира заедничка служба, културна размена и меґународно разбиранье. Клубот брои 15 членови, годишно има буџет од 2000 до 3000 евра за донации на проекти од хуманитарен карактер.

Во рамките на своата работа Ротаракт клуб Битола организира повеке проекти мегу кои:
Обележуванье на светскиот ден за борба против сидата;

Споделуванье на Топол ча за сите грагани на град Битола во зимските денови;
Одбележување на 8-ми март (Денот на жената) со деленье свежо цвеке во старските домови; Предавана и едуцираье на децата во основните училишта за оралного здравје;

Едукациа на младите во средните училишта во врска со кривичните дела: Невластено снимањи производство и дистрибуциіа на детска порнографиіа; Донациа на училишни табли во основните училишта во руралните средини;
Донациа на школски прибор. Ротаракт клуб Битола во изработката на своите проекти активно ги вклучува и децата од основните училишта сее со цел да се поттикнат да се залагаат за подобри мегучовечки односи преку приателсво со взаемно помаганье и почитување.