Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Општина Аеродром бара граѓаните да пријавуваат каде да се садат дрвја

Општина Аеродром објави прашалник за прибирање предлог-локации за садење нови дрвја на јавни зелени површини во текот на ноември.

„Се повикуваат граѓаните до 10.11.2019 година да даваат свои предлози за садење дрвја што се наоѓаат на јавното зеленило под ингеренции на Општина Аеродром, односно локации покрај улици, јавни зелени површини и места каде што досега не биле насадени дрвја или биле исечени“, се наведува во соопштението.

Граѓаните ќе можат да ги даваат своите предлози на следниов линк: https://bit.ly/2q4ew0n

Од Оштината појаснуваат дека предлозите ќе бидат земени предвид доколку бидат исполнети условите на терен, односно земјиштето да е во сопственост на државата и садењето да не ја оштетува подземната инсталација.

Општина Аеродром наведува дека за есенското садење дрвја обезбедила околу 3.000 различни вида зимзелени и листопадни садници, а во изминатата година биле засадени над 2.000 високостеблести дрвја.