Секогаш во средиштето на збиднувањата...

(Видео) Анѓушев: Идната улога на пазарите на капитал во мали и отворени економии

Владата и Министерството за финансии активно работат на развојот на финансискиот пазар, а со тоа и на пазарот на капитал, преку усогласување на домашното законодавство со законодавството на ЕУ. Постојниот Закон за хартии од вредност ќе биде заменет со два нови закони: Закон за пазарот на хартии од вредност и Закон за понуда и издавање на хартии од вредност, рече Вицепремиерот Анѓушев, обраќајки се на отворањето на настанот – Тркалезна маса „Идната улога на пазарите на капитал во малите и отворени економии“, во организација на Комисијата за хартии од вредност и Македонска берза АД Скопје.

„Овие два закони ќе овозможат пофлексибилно и подинамично тргување со хартии од вредност. Цениме дека берзата во иднина треба да има се поголема улога во економското живеење во нашата држава и да се користи како механизам за вбризгување на свеж капитал во компаниите. Се надевам дека ќе можеме во иднина да гледаме и ИПО активности на берзата, дека се повеќе компании ќе се осмелуваат да префрлаат од друштва со ограничена одговорност во акционерски друштва, бидејќи јасно и познато е дека сите фамилијарни компании во развиениот свет почнувале како друштва со ограничена одговорност, а подоцна сите тие преминувале во акционерски друштва бидејќи на тој начин обезбедувале свеж капитал за свое проширување, за проширување на своите дејности. Јасно е дека во рамките на една компанија тешко дека може да се обезбеди капитал за динамичен напредок и развој на компанијата и јас ги охрабрувам сите компании кои денес се друштва со ограничена одговорност, а имаат идеја за свој развој да преминат во акционериски друштва и да се обидат на пазарот на хартии од вредност да обезбедат свеж капитал за нивните компании“, нагласи вицепремиерот Анѓушев.

https://youtu.be/Xv5-HMpC4gY

Loading…