Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
МакедонијаВо тренд...

Делови од овие градови ќе останат без струја – проверете дали и вашето место е на овој список

Екипите на Електродистрибуција ДООЕЛ ќе работат на реконструкција и модeрнизирање на дистрибутивната мрежа на локациите наведени во документот во прилог. Ве известуваме дека заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, без снабдување ќе останат населените места кои припаѓаат на Корисничките Енерго Центри (КЕЦ) во листата во прилог.

Планирани прекини
Почеток Краj КЕЦ Адреса
2022-12-26 09:00 2022-12-26 13:30 Скопје Аеродром СКОПЈЕ – ЦЕНТАР: дел од ул.Козара (бр.17, 19, 21, 28)
2022-12-26 09:30 2022-12-26 11:00 Струмица дел од ул.Стив Наумов, ул.Тошо Арсов, ул.Кузман Јосифовски-Питу, ул.Кочо Рацин, дел од Тодор Чучков, дел од ул.Партизанска
2022-12-24 11:00 2022-12-24 13:00 Скопје Аеродром дел од ул.Ернест Телман
2022-12-26 09:00 2022-12-26 14:30 Скопје Ѓорче Петров СКОПЈЕ – КАРПОШ: Дел од улица Осло
2022-12-26 08:30 2022-12-26 13:00 Скопје Васил Главинов ИЛИНДЕН: Ул. 6 од бр. 1 до бр.7 С.Белимбегово, Ул. 2 бр.17 до бр. 35  С.Белимбегово
2022-12-26 08:00 2022-12-26 10:00 Куманово корисниците од Тромеѓа
2022-12-26 08:15 2022-12-26 10:25 Скопје Васил Главинов ИЛИНДЕН: с.Ајватовци, с.Бујковци, с.Бунарџик, с.Мршевци, Мобимак с.Мршевци, с.Грушино, Мобимак – с.Грушино,