Centar.mk – Вести, бизнис, забава, спорт…
Бизнис

Јавниот и државниот долг за првото тримесечје во рамките на проекциите

Јавниот и државниот долг во првото тримесечје од 2021 година, по повлекување на средствата од осмата еврообврзницата, забележуваат благ раст од 2,3 и 2,9-процентни поени респективно. Јавниот долг изнесува 62,5 %, а државниот изнесува 54,1 %, соопшти Министерството за финансии.

Како што се додава, издавањето на осмата еврообврзница во износ од 700 милиони евра, со историски најниска каматна стапка од 1,625 %, е со цел рефинансирање на еврообврзницата издадена во 2014 година со каматна стапка од 3,975 %.

„Отплатата на еврообврзницата од 2014 година во јули ќе влијае на намалување на тековната состојба и на јавниот и на државниот долг. Други исплати и повлекувања што влијаеа на состојбата на државниот и јавниот долг во првото тримесечје од годинава се намалување на состојбата на државните хартии од вредност за 23,4 милиони евра, емисијата на 19-та емисија на обврзницата за денационализација од 11,5 милиони евра, повлекување 11,8 милиони евра странски кредити за владини проекти и 8,9 милиони евра од страна на јавни претпријатија. Исто така, отплатени се обврски по основ на главнина во износ од 44,5 милиони евра“, соопштија од Финансии.

Во согласност со тековната динамика на реализација на јавниот и државниот долг, очекувањата се дека ќе останат во рамките на проекциите од 63,4 и 53,2 % респективно.

„На среден рок, односно до 2025 година, проекциите во стратегијата за управување со јавниот долг се дека тој ќе се стабилизира и ќе се намали на 58,8 %, односно под нивото утврдено со Мастришкиот критериум, а државниот долг ќе се сведе на 51 %. Ова ќе се реализира, од една страна, преку планот и мерките за постепена фискална консолидација, односно постепено намалување на буџетскиот дефицит, и од друга, преку забрзување на економскиот раст, односно продуцирање поголема додадена вредност од која полесно ќе може да се сервисира долгот што достасува.

Инаку, како резултат на ковид-кризата, во согласност со податоците на Меѓународниот монетарен фонд, кај речиси сите европски земји (освен Норвешка) има висок раст на државниот долг во 2020 година во споредба со 2019 година. Така, Шпанија има раст на долгот од 27,5-процентни поени, Италија раст на долгот од 27-процентни поени, Грција раст од 24,3-процентни поени. Во регионот, покрај Грција, Албанија има најголем раст на долгот од 15,6-процентни поени, Словенија раст од 14,9-процентни поени и Хрватска со 14,5-процентни поени раст на долгот“, заклучува Министерството.