Секогаш во средиштето на збиднувањата...

На сметките на илјадници граѓани легнаа пари: Министерството за труд излезе со соопштение

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека вчера е извршена исплата на правата од социјална и од детска заштита за февруари 2019 година.

Права од социјална заштита:

• Социјална парична помош

• Паричен надоместок за помош и нега од друго лице (туѓа нега)

• Цивилна инвалиднина

• Мобилност и слепило

• Постојана парична помош

• Еднократна парична помош

• Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа

• Сместување во згрижувачко семејство

• Парична помош за студирање

• Парична помош за згрижувач

• Социјално домување

• Азиланти домување

• Социјална парична помош за азиланти

• Субвенции за електрична енергија

Права од детска заштита:

• Детски додаток

• Еднократна парична помош за новороденче

• Родителски додаток за трето дете

• Родителски додаток за четврто дете

• Единствен родителски додаток

• Посебен додаток-за месец 3/2019 година.