Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Сте сонувале секс? – еве што значи тоа

Дали некогаш сте сонувале дека сте паднале на испит? Ако сте сонувале, тоа не е исклучок. Според базата на податоци составена врз основа на анкети во кои луѓето одговарале на прашањето што најчесто сонуваат, 45 отсто анкетирани одговориле потврдно, при што ваквите сонови почесто ги мачат жените отколку мажите.

Др. Кели Булкали експерт за истражување на сонови и научник во Здружението на теолошките институти во Беркли во Калифорнија, ја направи оваа база на податоци, во која изнесува објаснување на пет најчести сонови.

Некој ве напаѓа или ве прогонува

И мажите и жените најчесто го сонуваат овој сон, кој може да има многу симболични значења. Напаѓачот може да означува потсвесен страв или желба, која го гуши свесното его, на некого или нешто во надворешниот свет што претставува опасност за лицето кое сонува, но исто така може да биде инстиктивна реакција вкоренета во далечното минато кога опстанокот на нашите предци зависел од способноста да реагираат во случај на напади од големи предатори.

Училиште, наставници, учење

Луѓето кои имаат некој вид на образование во подоцнежниот живот ги сонуваат овие сонови. Учесниците на анкетата кои изјавиле дека ги сонуваат, повеќето биле студенти така што училиштето била нивна актуелна грижа, посебно кај женскиот дел. Соновите за училиште не се само современ феномен, постојат докази дека и древните Кинези имале сонови и кошмари за испити за прием во јавна администрација од кои зависела нивната професионална судбина.

Сексуални искуства

Мажите многу почесто ги сонуваат овие сонови од жените. Тешко е да се процени дали е тоа нешто што е својствено во нивната природа, или е поттикнато од современата култура. Освен тоа: дали жените по природа поретко сонуваат вакви сонови, или културата ги обесхрабрува да ги сонуваат и зборуваат за нив?

Досегашните истражувања не успеале да одговорат на овие прашања. Фројд бил многу разочаран поради тоа. Ако нашите сонови навистина треба да ги прикријат и цензурираат нашите сексуални желби, тогаш овие сознанија покажуваат дека прилично се неуспешни во тоа. Посоодветно објаснување е ставот дека соновите за секс се израз на силен биолошки инстинкт за продолжување на видот и бара тој инстинкт да се задоволи во моралните рамки на општеството.

Паѓање

Соновите за паѓање се многу почести од соновите за летање. Повеќе сме склони да подлегнеме на силата на гравитацијата, отколку да се издигнеме над неа. Таквите сонови можат да се јават како последица на нагла промена во лачењето на невротрансмитерите во мозокот во текот на преминот од една во друга фаза на сонот. Дури и ако постои психолошка причина, соновите за паѓање можат да имаат низа симболични значења, во смисла на одразување на искуство на ненадејна промена, загуба или траума. Во екстремни случаи, таквите сонови можат да прераснат во призори на општа ентропијска катастрофа: светот се распаѓа во парчиња, сме доживеале апокалипса.

Упорно се обидувате да направите нешто

Нашиот мозок во соновите понекогаш е фатен во стапица на повторување кое делумно се случува во сонот, а делумно во нашите мисли, а обично се се врти околу некоја стресна состојба која навистина се случува во нашиот живпт. Таквата состојба може да предизвика чувство на фрустрации, немоќ и страв, со можна физиолошка компонента која опфаќа атонија (општа мускулна парализа) во РЕМ фазата на сонот.

Тоа е исто така одраз на длабоко вкоренет човечки страв, кој не води далеку во минатото, во митот за Сизиф, т.е. до стравот дека ќе останеме заробени во затворен круг на залудност и безнадежност.

Луѓето денес така се чувствуваат кога е во прашање нивната работа, образование и врската, а тие сонови изразуваат латентен егзистенцијален страв.

Во тренд…