Кога на Балканот би имало вакви работници на патиштата, каде ќе ни беше крајот (видео)

Вака се работи во Италија, хируршки прецизно…