Секогаш во средиштето на збиднувањата...

Мапа на презимиња на Европа: Еве кое е најчестото презиме во Македонија

Тој открил дека поголемиот дел од таквите презимиња во Источна Европа, а со тоа и во Македонија, се изведени од зборчето „поп“, односно свештеник, додека во Франција, Португалија, Италија, Велика Британија и Русија се изведени од зборчето „ковач“.

Така, на пример, според неговите проценки, најчесто презиме во Македонија е Поповски, додека во Русија е Кузнјецов, а во Велика Британија Смит.

Сјура изработил и интересна мапа која што ја прикажува распространетоста на презимињата кои што се изведени од професии.

На неа се гледа дека во земјите на северот во Европа доминираат презимиња кои што упатуваат на „мелничари“ – Мулер и Милер.

Во Централна и Источна Европа се среќаваат и оние презимиња што се однесуваат на „владетели“ – Дворжак и Хубер, додека Ирска има многу „поморски воини“, со оглед на фактот дека најдоминантно презиме е Марфи.

Еве како изгледаат презимињата во Европа според професиите: