Министерот Спасовски во Шведска на самит за искоренување на насилството врз децата

Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, по покана на владата на Кралството Шведска учествува на дводневниот глобален самит со наслов: „Агенда 2030 за децата: самит за изнаоѓање на решенија за искоренување на насилството“, што во организација на владата на Кралството Шведска и меѓународната организација „Глобално пријателство“ се одржува во Стокхолм.

На самитот присуствуваат високи претставници од речиси сите земји членки на Обединетите нации, како и претставници на УНИЦЕФ, Светската здравствена организација и повеќе реномирани меѓународни невладини и други организации, а е поделен во повеќе работни сесии, на кои низ повеќе аспекти се дебатира и се носат одлуки за изработка на концизна стратегија за конечно искоренување на насилството врз децата.

Инаку, Република Македонија како потписник на Конвенцијата за правата на детето и повеќедецениски партнер на УНИЦЕФ во рамките на правниот систем имплементира низа законски и подзаконски акти во насока на заштита на децата и унапредување на нивните права, вклучително и преку Законот за правда на децата. Имајќи го сето тоа предвид, Република Македонија ќе продолжи и понатаму да им обезбедува на децата заштита и грижа, кои се неопходни за нивната благосостојба.